Loading...
Enterprise
PRODUCT


2.5-25
ความหนา (มิลลิเมตร)
700-830
ความหนาแน่น
5-10%
ค่าความชื้น

การนำไปใช้งาน

แผ่นเอ็มดีเอฟเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงไม้ธรรมชาติ สามารถตัดตกแต่ง ตอกตะปู แต่งขอบและทำลิ้นร่องได้ ทำให้สามารถนำไปใช้งานแทนไม้ธรรมชาติได้อย่างกว้างขวางทั้งในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง งานตกแต่ง การผลิต เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น พื้น บัว วงกบ ผนังห้อง ประตู ตลอดจนการผลิตเฟอร์นิเจอร์หรือส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ เช่น ตู้ เตียง เครื่องใช้สำนักงาน


ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง จากไม้เอ็มดีเอฟ

� 2015 All rights S.Kijchai Enterprise PCL.